szlifierka

16 tekstów – auto­rem jest szli­fier­ka.

Żywiąc się tyl­ko i wyłącznie marze­niami jes­teśmy jak bu­limi­cy... Rzy­gamy rzeczywistościa! 

myśl
zebrała 16 fiszek • 3 listopada 2010, 20:26

Nadzieja za­mie­szkała w moim ser­cu i ot­worzyła na oścież drzwi sukcesowi 

myśl
zebrała 20 fiszek • 21 lipca 2010, 11:45

Chcesz dowodu..?
Je­dynym do­wodem jest przeszłość, a jej już nie ma! 

myśl
zebrała 20 fiszek • 10 czerwca 2010, 14:50

Gdy­bym zro­biła dziś, to co obiecuję, że zro­bię jut­ro, już wczo­raj byłabym naj­szczęśliw­szą osobą na świecie 

myśl
zebrała 29 fiszek • 8 czerwca 2010, 19:21

Dob­re ra­dy nie są ni­mi, kiedy sa­memu trze­ba się do nich dostosować 

myśl
zebrała 19 fiszek • 29 maja 2010, 18:11

Życie

"Być al­bo nie być"
Wciąż ak­tual­ne sprzed wieków pytanie.
Żyć czy też nie?
Prze­cież i tak nic po mnie nie zostanie.

Mar­na Twa do­la, człowie­cze z padołu,
bo Ciebie i tak coś ściąga ku dołu..
Wy­bierać mu­sisz od­wie­cznie
i cze­kasz, aż Twe ciało w spo­koju spocznie!

"Być al­bo nie być", mo­rał z te­go taki:
Każdy chce być wol­ny jak pta­ki,
lecz marzyć nie umie,
Naj­większej Praw­dy pojąć nie umie! 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 20 maja 2010, 16:45

Krotka rozprawa o miłości

Chodzę...
Myślę, myślę...
Chodzę.
Odchodzę!
W końcu nie po­zos­tało mi nic więcej... 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 maja 2010, 20:48

Oda do śmierci

Po­wykręca­ne pal­ce, biała jak puch twarz
Krwa­we od łez smut­ku oczy...
Przychodzisz, od­chodzisz,
za­bierasz Siebie i Mnie, niczym
Niewin­ny kat!
Głuche odejście, pus­tka, samotność
Zos­ta­je sama...
Bez nadziei
Bez Marzeń
Bez Ciebie 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 22 kwietnia 2010, 20:03

Nie bójmy się po­nosić ryzyka.
Wyg­ra­na przy­nosi wte­dy więcej ra­dości niż przegrana 

myśl
zebrała 19 fiszek • 21 kwietnia 2010, 15:58

Cza­sem mam wrażenie, że marze­nia są po to, aby uświado­mić mi jak niewiele mogę osiągnąć 

myśl
zebrała 15 fiszek • 17 kwietnia 2010, 18:51
szlifierka

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szlifierka

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność